Frifot er frihet - reis vekk fra det vanlige

Costa Blanca Fotturguide

Høytids- og fridager (sist oppdatert 26/10-21): i oversikten på side 33 er spansk grunnlovsdag 6. desember utelatt.

Reise med tog (sist oppdatert 29/2-24):
På side 26 i boken refereres det til at nye tog snart ville trafikkere linjen mellom Benidorm og Denia. Status pr. februar i år er at nye tog er på plass, men kun på strekningen mellom Calp og Denia. Reisende mellom Benidorm og Calp må benytte gamle tog, og bytte tog i Calp for viderereise. Årsaken er at transportdepartmentet i Valencia-regionen som har ansvaret for linjen «plutselig» fant ut at også broene over Algar-elven ved Altea og Mascarat-kløften ikke tålte den høyere vekten på de nye togsettene. Arbeidet med å bygge nye broer ble først satt i gang tidligere i år, og arbeidet vil ta minst ett år. Dette til tross for at det fra linjen ble stengt for renovering i 2016 fort ble kjent at Quisi-broen nær Benissa måtte byttes ut. Denne ble for øvrig ikke åpnet for trafikk før i fjor.  
  
Bussruter 
(sist oppdatert 18/1-24):
Alle lokale ruter mellom Villajoyosa, Benidorm, La Nucia, Polop og Callosa d’en Sarria kjøres nå av Llorente Bus Benidorm (Avanza Group), og ikke lenger av Alsa. Dette omfatter også rutene fra Callosa d’en Sarria til Confrides og Tarbena.  Rutetilbudet er vesentlig utvidet og endret. Se ruteoversikt nedenfor, og busselskapets nettsted for detaljer. Informasjon ang. nettsted finnes i boken da LLorente Bus Benidorm allerede kjører alle lokale ruter mellom Villajoyosa, Benidorm og Altea.

De to viktigste endringene er avganger ca. hver halvtime mellom Benidorm og Polop på hverdager, samt en ny rute fra Villajoyosa til Benidorm med halvtimesavganger. For rutene til Confrides og Tarbena er det fortsatt bare to avganger pr. dag, men disse er mye bedre tilpasset lokalbefolkningens behov. Ruten til Sella og Relleu har forøvrig også nå to avganger mandag til fredag.
 
Ruteoversikt: 
052 Polop - La Nucía - Benidorm busstasjon - Benidorm sentrum 
053 Callosa d'en Sarrià - Polop - La Nucía - Benidorm busstasjon - Benidorm sentrum - Benidorm vest - Hospital La VIla 
054 Villajoyosa/La Vila Joiosa - Hospital La Vila - Calas - Benidorm vest - Benidorm sentrum - Benidorm busstasjon 
055 Confrides - Benifato - Beniardà - Benimantell - Guadalest - Polop - Callosa d'en Sarrià 
056 Tàrbena - Bolulla - Callosa d'en Sarrià   

Tur 6 (sist oppdatert 20/4-23): 
Adkomst:et godt alternativ er å starte turen fra Cumbre del Sol. Fra sør forkorter dette kjøreturen med 15-20min en vei. Dette er også et godt alternativ spesielt i helger da det kan være vanskelig å finne ledig parkeringsplass i Cala Granadella. Fra Benitachell følg skilting til Cumbre del Sol og The Lady Elizabeth School. I et kryss 500m etter skolen der veien deler seg i tre følg gaten lengst mot venstre, skilt viser vei til Girasoles. Fortsett rett fram i et kryss 300m senere, og parker langs gaten kort etter ved hestesenteret Hípica Cañada del Sol i utkanten av bebyggelsen. Det er er godt med parkeringsmuligheter da gaten er meget bred (parker evt, rundt neste sving til høyre). Hestesenteret har også en fin kafe. Start turen fra svingen ved hestesenteret ved å følge kjerreveien mot nordøst. Kom etter 1km/15min til passeringspunkt 4 som vist på kartet side 58, og følg turbeskrivelsen herfra.

Turbeskrivelsen: Kjetting på strekket etter Castell Granadella er nå på plass igjen.

Tur 8 (sist oppdatert 26/10-21): 
Castell d'Ocaive er nå delvis rekonstruert ved at det er reist yttervegger og bygd trapper og gulv. Man får derfor et flott innblikk i hvordan borgen så ut når den var bebodd. Informasjonstavler gir mye nyttig informasjon. Se foto nederst på siden.

Tur 10 (sist oppdatert 21/7-22): 
I utgangen av første sving langs veien ned fra brannvaktstårnet (7,6km punktet i turbeskrivelsen) kan en sti følges ned langs fjellryggen til Coll de Rates. Dette forkorter turen med ca. en kilometer. Stien som er merket med grønne og hvite malingmerker er avmerket på kartet på side 77 i boken. 

Tur 11 (sist oppdatert ​15/5-22): 
Adkomst med buss: det er nå en bussholdeplass ved rundkjøringen ved parkeringsplassen som omtalt hvis adkomst med bil. Merk at det ikke er kjent om bussen stopper her også på returen, spør sjåføren på vei ut.

Turbeskrivelsen: merkingen på vei ned fra toppen er nå mye bedre. Mange malingmerker og stolper viser vei.

Tur 14 (sist oppdatert 20/4-23): 
Parkering ovenfor Cala Moraig som beskrevet for den alternative, kortere varianten er nå avgiftsbelagt. Avgift på 12 Euro må betales mellom kl. 09.00 og 19.00 uansett lengde på opphold. Dette gjelder fra 1. april til 15 oktober. Plass må forhåndsreserveres og betales på www.calamoraig.es. Automatisk skiltovervåking er installert som kontrolltiltak. Se nyhetssak (på spansk) i Alicante-avisen La Informacion: https://www.informacion.es/marina-alta/2023/03/30/paradisiaca-playa-alicante-costara-12-85379492.html

Tur 15 (sist oppdatert 30/11-23): 
Teulada Moraira kommune har nå utført forbedringsarbeid langs ruten, inkludert bedre skilting/merking. 

Tur 16 (sist oppdatert 20/10-23): 
På grunn av en utrast mur er det inntil videre kort før passeringspunkt (3) etter 2,7km/25min nødvendig å ta en avstikker langs gater vekk fra havkanten. Omveien er merket.

Tur 17 (sist oppdatert 15/5-22): 
Parkeringsplassen som omtalt i boken er fjernet. Beste alternativ er å parkere som omtalt for tur 16, og følge kartet på side 115 for å kommet til starten på turen. Det er også mulig å parkere langs noen av gatene mot sør. Merk også krav om reservering av plass for å ta turen som nevnt i boken. Dette er gratis, og gjøre på følgende nettsted:  https://parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-penyal-d-ifac 

Tur 24 (sist oppdatert 26/10-21): 
i krysset 1,4km etter å ha tatt av fra hovedveien CV-755 viser skilt nå vei til Serra de  Bèrnia. I det neste krysset kort etter viser skilt også vei. Når det gjelder returen er det nå nødvendig å fortsette rett fram, og ikke tilbake samme vei i sistnevnte kryss. Dette da det er innført enveiskjøring. 

Tur 25 (sist oppdatert 18/1-24): 
Nye skilt og malingmerker viser nå vei langs første del av turen.

Tur 27 (sist oppdatert 18/1-24): 
Parkering: beste plass for parkering er foran en bygningsruin tvers over veien for det renoverte huset. Det er her et flatt område med plass til 5-6 biler. 

Merking og turrute: i skaret der turen forlater veien (passeringspunkt 15) viser skilt for turrute PR-CV 49 vei til Castell de Garx, som en avstikker fra denne turruten. Det er nå en tydelig sti å følge fra skaret. Denne leder først mer eller mindre på samme nivå, før det bærer lett nedover og et stykke ovenfor det renoverte huset som nevnt under adkomst med bil. Det bærer deretter mer eller mindre rett opp mot toppen, mot høyre langs fjellskråningen. Stien er delvis satt i stand, men vær oppmerksom på et par korte, bratte strekk med løs grus. Ruten tar av og til også noen brå svinger, og i noen tilfeller er stien utydelig. Enkelte gule og hvite malingmerker er å se langs ruten, men ikke alltid der de hadde vært til mest hjelp.

Tur 28 (sist oppdatert 18/1-24): 
Nye skilt og malingmerker viser nå vei langs andre halvdel av turen der turrute PR-CV 49 følges.

Tur 36 (sist oppdatert 11/7-24): 
Veien opp til startstedet ved Font de l’Arbre er nå til dels i dårlig stand med mange vaskebrett og hull i asfaltdekket. Det er også svært få møteplasser langs den smale veien. Det anbefales derfor å starte fra Font de Partagat (se tur 38), og følge tur 38 herfra 2,9km/1t til Font de Forata. Herfra følg tur 36 fra 4,9km punktet for først å ta turen opp til Aitana og gjennom Pas de la Rabosa. Ved retur til Font de la Forata kan så turen fortsettes fra 7,2km punktet på tur 36 til slutten på turen, og fra startpunktet ved Font de l’Arbre tilbake til Font de la Forata. Totalt 14,9km/4t 45min. Hvis kun rundturen via Pas de la Rabosa tas totalt 9,1km/2t 50min.

Tur 38 (sist oppdatert 21/2-24): 
Veien opp til Font de Partagat som de siste par år hadde begynt å bli i dårlig stand er nå nyasfaltert, og med betongdekke på de bratteste partiene.

Tur 40 (sist oppdatert 21/2-24): 

Snøgropen som passeres er nå inngjerdet. Hvis start fra Font de Partagat merk at veien opp til Font de Partagat som de siste par år hadde begynt å bli i dårlig stand er nå nyasfaltert, og med betongdekke på de bratteste partiene.

Tur 41 (sist oppdatert 20/10-23): 
Adkomst til turen: et skilt med tekst "0,5 hotel" står nå på høyre side av veien noen få meter før krysset der man tar av fra CV-70. 
Oppgitt tid på første del opp til Mas de Papatxi er noe optimistisk. Det bør nok legges til 15-20min til oppgitt tid. 

Tur 46 (sist oppdatert 18/1-24): 
Skilting og merking er forbedret langs ruten.  

Tur 54 (sist oppdatert ​11/7-24): 
Veien som følges fra start til passeringspunkt 2 etter 1,2km og på returen fra passeringspunkt 5 er nå asfaltert eller har betongdekke. En bom er nå satt opp før parkeringsplassen, men denne skal normalt være åpen.

Tur 59 (sist oppdatert 18/1-24): 
Relleu kommune konstruerte i 2022 en spennende gangvei opphengt i den stupbratte fjellsiden i kløften sør for Panta de Relleu. Denne starter ved utsiktspunktet ovenfor den gamle demningen som beskrevet i boken. En forlengelse av gangveien ned gjennom en smalere del av kløften ble åpnet i desember 2023. Underveis passeres en utsiktsplattform med glassbunn som virkelig gir magesug. Turistmyndighetene i Alicante-provinsen har allerede bevilget penger til en tredje etappe. Denne vil krysse kløften, og føre tilbake opp langs den andre siden.

NB! Pågangen av besøkende har vært så stort at det er adgangsbegrensninger. Inngangsavgift er også innført. Reservasjon kan gjøres på https://pasareladerelleu.es/

Utsikt mot nordøst fra Castell d'Ocaive